Home / Tổng đài Vnpt / Số điện thoại Tổng đài Vnpt tại Vũng Tàu

Số điện thoại Tổng đài Vnpt tại Vũng Tàu

Số điện thoại Tổng đài Vnpt tại Vũng Tàu. Tổng đài chăm sóc khách hàng điện thoại cố định, internet, dịch vụ mytv, dịch vụ megavnn.Tổng đài chăm sóc khách hàng các đô thị trên toàn quốc
Giới thiệu về VNPT:
VNPT tên đầ đủ là Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt nam.

 vnpt ở Vũng Tàu

Linh vực làm kinh tế chính của tập đoàn VNPT
– Dịch vụ và sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, khai phá, bảo dưỡng, tôn t?o, cho thuê các công trình vi?n thông, công ngh? thông báo;
– Nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sinh sản thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin;
– Thương mại, phân phối các sản phẩm thiết bị viễ n thông, công nghệ thông tin;
– Dịch vụ lang xê, nghiên cứu thị trường, tổ chức hội nghị hội thảo, triển lãm liên quan đến linh vực viễn thông, công nghệ thông báo;
– kinh doanh bất động sản, cho thuê van phòng;
– Dịch vụ tài chính trong linh vực viễn thông, công nghệthông tin và truyền thông đa phương tiện;
Quý khách hàng có nhu cầu được coi sóc, Đáp thông tin, tham muu v? d?ch v?… xin vui lòng liên hệ tại b? ph?n CSKH của VNPT tỉnh, thành theo các phuong th?c sau:
1. Hệ thống tương trợ thông tin qua tổng đài vnpt c?a 63 Tỉnh, thành qua d?u s? 800126
Cách gọi : (Mã tỉnh) + 800126
Ví dụ : Nghệ An : (038) 800126
2. Hệ thống tuong trợ qua Email : 800126 + tên tỉnh (không dấu) + @vnpt.vn
Ví dụ : [email]800126hatinh@vnpt.vn[/email] 3. Website http:// tên tỉnh.vnpt.vn
thí dụ : Http://hatinh.vnpt.vn <http://hatinh.vnpt.vn>
Quý khách hàng xem chi tiết các phương thức tương trợ khách hàng chi tiết dưới dây:
1. Tổng đài vnpt An Giang SÐT (076) 800126, Email: 800126angiang@vnpt.vn, website: angiang.vnpt.vn
2.Tổng đài vnpt B.Rịa-V.TàuSÐT (064) 800126,Email:800126bariavungtau@vnpt.vn,website: bariavungtau.vnpt.vn
3. Tổng đài vnpt tỉnh Bắc Cạn SÐT (0281) 800126, Email: 800126baccan@vnpt.vn[/email] 4. Tổng đài vnpt Bắc Giang SÐT (0240) 800126, Email: 800126bacgiang@vnpt.vn, website: bacgiang.vnpt.vn
5. Tổng đài vnpt Tỉnh Bác Liêu SÐT (0781) 800126, Email: 800126baclieu@vnpt.vn, website: baclieu.vnpt.vn
6. Tổng đài vnpt Bắc Cạn SÐT (0241) 800126, Email: 800126bacninh@vnpt.vn, website: bacninh.vnpt.vn
7. Tổng đài vnpt Tỉnh Bến Tre SÐT (075) 800126, Mail: 800126bentre@vnpt.vn, website: bentre.vnpt.vn
8. Tổng đài vnpt Bình ÐịnhSÐT (056) 800126, Mail: 800126binhdinh@vnpt.vn, website: binhdinh.vnpt.vn
9. Tổng đài vnpt Tỉnh Bình Duong SÐT (0650) 800126, mail: 800126binhduong@vnpt.vn, website: binhduong.vnpt.vn
10. Tổng đài vnpt Bình Phước SÐT (0651) 800126, Email: 800126binhphuoc@vnpt.vn,website: binhphuoc.vnpt.vn
11. Tổng đài vnpt Tỉnh Bình Thuận SÐT (062) 800126, 800126binhthuan@vnpt.vn, website: binhthuan.vnpt.vn
12. Tổng đài vnpt Cà MauSÐT (0780) 800126, Email : 800126camau@vnpt.vn, website: camau.vnpt.vn
13. Tổng đài vnpt tại Cần Thơ SÐT (0710) 800126, Mail: 800126cantho@vnpt.vn, website: cantho.vnpt.vn
14. Tổng đài vnpt tại Cao Bằng SÐT (026) 800126, Mail: 800126caobang@vnpt.vn, website: caobang.vnpt.vn
15. Tổng đài vnpt tại Ðà Nông SÐT (0511) 800126, Mail:800126danang@vnpt.vn, website: danang.vnpt.vn
16. Tổng đài vnpt tại Tỉnh Dak Lak SÐT (0500) 800126, Mail: 800126daclac@vnpt.vn, website: daclac.vnpt.vn
17. Tổng đài vnpt tại Ðak Nông SÐT (0510) 800126, Mail: 800126dacnong@vnpt.vn, website: dacnong.vnpt.vn
18. Tổng đài vnpt tại Ðiện Biên SÐT (0230) 800126, Mail: 800126dienbien@vnpt.vn, website: dienbien.vnpt.vn
19. Tổng đài vnpt tại Ð?ng Nai SÐT (061) 800126, Mail 800126dongnai@vnpt.vn,website: dongnai.vnpt.vn
20. Tổng đài vnpt tại Ð?ng Tháp SÐT: (067) 800126 Email: 800126dongthap@vnpt.vn,website: dongthap.vnpt.vn
21. Tổng đài vnpt Gia Lai SÐT (059) 800126 Mail: 800126gialai@vnpt.vn, website: gialai.vnpt.vn
22. Tổng đài vnpt Hà Giang SÐT (0219) 800126, Mail:800126hagiang@vnpt.vn,website: hagiang.vnpt.vn
23 Tổng đài vnpt Hà Nam SÐT (0351) 800126 Email: 800126hanam@vnpt.vn, website: hanam.vnpt.vn
24. Tổng đài vnpt Hà Nội SÐT (04) 800126, Mail: 800126hanoi@vnpt.vn, website: hanoi.vnpt.vn
25. Tổng đài vnpt Hà Tinh SÐT (039) 800126 Mail: 800126hatinh@vnpt.vn, website: hatinh.vnpt.vn
26. Tổng đài vnpt H?i Duong SÐT (0320) 800126, Mail: 800126haiduong@vnpt.vn, website: haiduong.vnpt.vn
27. Tổng đài vnpt H?i Phòng SÐT (031) 800126, Mail: 800126haiphong@vnpt.vn,website: haiphong.vnpt.vn
28. Tổng đài vnpt H?u Giang SÐT (0711) 800126, Mail: 800126haugiang@vnpt.vn, website: haugiang.vnpt.vn
29. Tổng đài vnpt Hòa Bình SÐT (0218) 800126, Mail: 800126hoabinh@vnpt.vn, website: hoabinh.vnpt.vn
30. Tổng đài vnpt Hung Yên SÐT (0321) 800126,Mail: 800126hungyen@vnpt.vn, website: hungyen.vnpt.vn
31. Tổng đài vnpt Khánh Hòa SÐT (058) 800126 , Mail: 800126khanhhoa@vnpt.vn, website: khanhhoa.vnpt.vn
32. Tổng đài vnpt Kiên Giang SÐT (077) 800126,Mail: 800126kiengiang@vnpt.vn,website: kiengiang.vnpt.vn
33. Tổng đài vnpt Kon Tum SÐT(060) 800126 Mail: 800126kontum@vnpt.vn, website: kontum.vnpt.vn
34. Tổng đài vnpt Lâm Ð?ng SÐT (063) 800126 Mail: 800126lamdong@vnpt.vn, website: lamdong.vnpt.vn
35. Tổng đài vnpt L?ng Son SÐT (025) 800126, Mail: 800126langson@vnpt.vn,website: langson.vnpt.vn
36. Tổng đài vnpt Lào Cai SÐT (020) 800126, Mail:800126laocai@vnpt.vn, website: laocai.vnpt.vn
37. Tổng đài vnpt Lai Châu SÐT (0231) 800126, Mail:800126laichau@vnpt.vn, website: laichau.vnpt.vn
38. Tổng đài vnpt Long An SÐT(072) 800126 Mail: 800126longan@vnpt.vn, website: longan.vnpt.vn
39. Tổng đài vnpt Nam Ð?nh SÐT (0350) 800126,Mail: 800126namdinh@vnpt.vn,website: namdinh.vnpt.vn
40. Tổng đài vnpt Ngh? An SÐT (038) 800126, Mail: 800126nghean@vnpt.vn, website: nghean.vnpt.vn
41. Tổng đài vnpt Ninh Bình SÐT (030) 800126, Mail: 800126ninhbinh@vnpt.vn, website: ninhbinh.vnpt.vn
42.Tổng đài vnpt Ninh Thuận SÐT (068) 800126, Mail: 800126ninhthuan@vnpt.vn, website: ninhthuan.vnpt.vn
43. Tổng đài vnpt Phú Thọ SÐT(0210) 800126, Mail: 800126phutho@vnpt.vn, website: phutho.vnpt.vn
44. Tổng đài vnpt Phú Yên SÐT(057) 800126, Mail: 800126phuyen@vnpt.vn, website: phuyen.vnpt.vn
45. Tổng đài vnpt Quảng Bình SÐT (052) 800126, Mail: 800126quangbinh@vnpt.vn, website: quangbinh.vnpt.vn
46. Tổng đài vnpt Quảng Nam SÐT(0510) 800126, Mail: 800126quangnam@vnpt.vn, website: quangnam.vnpt.vn
47. Tổng đài vnpt tỉnh Quảng Ngãi SÐT (055) 800126, Mail: 800126quangngai@vnpt.vn, website: quangngai.vnpt.vn
48. Tổng đài vnpt tỉnh Quảng Ninh SÐT (033) 800126, Mail: 800126quangninh@vnpt.vn, website: quangninh.vnpt.vn
49. Tổng đài vnpt tỉnh Quảng Trị SÐT (053) 800126, Mail: 800126quangtri@vnpt.vn, website: quangtri.vnpt.vn
50. Tổng đài vnpt Tỉnh Sóc Trang SÐT (079) 800126, Mail: 800126soctrang@vnpt.vn, website: soctrang.vnpt.vn
51. Tổng đài vnpt Son La SÐT (022) 800126, Mail: 800126sonla@vnpt.vn, website: sonla.vnpt.vn
52. Tổng đài vnpt Tây Ninh SÐT (066) 800126, Mail: 800126tayninh@vnpt.vn, website: tayninh.vnpt.vn
53. Tổng đài vnpt thanh bình SÐT (036) 800126, Mail: 800126thaibinh@vnpt.vn, website: thaibinh.vnpt.vn
54. Tổng đài vnpt Thái Nguyên SÐT (0280) 800126, Mail: 800126thainguyen@vnpt.vn, website: thainguyen.vnpt.vn
55. Tổng đài vnpt Thanh Hoá SÐT (037) 800126, Mail: 800126thanhhoa@vnpt.vn, website: thanhhoa.vnpt.vn
56. Tổng đài vnpt T.Thiên Hu? SÐT (054) 800126, Mail: 800126thuathienhue@vnpt.vn,website: thuathienhue.vnpt.vn
57. Tổng đài vnpt Tiền Giang SÐT (073) 800126, Mail: 800126tiengiang@vnpt.vn, website: tiengiang.vnpt.vn
58. Tổng đài vnpt Tỉnh thành Hồ Chí Minh SÐT (08) 800126 073, Mail: 800126hochiminh@vnpt.vn, website: hochiminh.vnpt.vn
59.Tổng đài vnpt Tỉnh Trà Vinh SÐT (074) 800126, Mail: 800126travinh@vnpt.vn, website: travinh.vnpt.vn
60. Tổng đài vnpt Tỉnh Tuyên Quang SÐT (027) 800126, Mail: 800126tuyenquang@vnpt.vn, website: tuyenquang.vnpt.vn
61. Tổng đài vnpt Tỉnh Vinh Long SÐT (070) 800126, Mail [email]800126vinhlong@vnpt.vn,website: vinhlong.vnpt.vn
62. Tổng đài Tỉnh Vinh Phúc SÐT (0211) 800126, Mail: 800126vinhphuc@vnpt.vn, website: vinhphuc.vnpt.vn
63. Tổng đài Tỉnh Yên Bái SÐT (029) 800126, Mail: 800126yenbai@vnpt.vn, website: yenbai.vnpt.vn

About admin

Check Also

Tổng đài điện thoại VNPT tại Phú Thọ

Số điện thoại Tổng đài Vnpt tại Phú Thọ. Tổng đài chăm sóc khách hàng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *