Home / Tổng đài Vnpt / Tổng đài điện thoại VNPT tại Hà Nam

Tổng đài điện thoại VNPT tại Hà Nam

Số điện thoại Tổng đài Vnpt tại Hà Nam. Tổng đài chăm sóc khách hàng điện thoại cố định, internet, dịch vụ mytv, dịch vụ megavnn.Tổng đài chăm sóc khách hàng các đô thị trên toàn quốc
Giới thiệu về VNPT:
VNPT tên đầ đủ là Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt nam.

 

Linh vực kinh doanh chính của tập đoàn VNPT
– Dịch vụ và sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, khai phá, bảo dưỡng, sửa sang, cho thuê các công trình viễn thông, công nghệ thông báo;
– Nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sinh sản thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin;
– Thương mại, phân phối các sản phẩm thiết bị viễ n thông, công nghệ thông báo;
– Dịch vụ lang xê, nghiên cứu thị trường, tổ chức hội nghị hội thảo, triển lãm liên tưởng đến linh vực viễn thông, công nghệ thông báo;
– kinh dinh bất động sản, cho thuê van phòng;
– Dịch vụ tài chính trong linh vực viễn thông, công nghệthông tin và truyền thông đa phương tiện;
Quý khách hàng có nhu cầu được trông nom, giải đáp thông tin, tham v?n về dịch vụ… xin vui lòng hỗ trợ tại bộ phận CSKH của VNPT tỉnh, thành theo các phương thức sau:
1. Hệ thống tương trợ thông báo qua tổng đài vnpt của 63 Tỉnh, thành qua đầu số 800126
Cách gọi : (Mã tỉnh) + 800126
Ví dụ : Nghệ An : (038) 800126
2. Hệ thống tuong trợ qua Email : 800126 + tên tỉnh (không dấu) + @vnpt.vn
thí dụ : [email]800126hatinh@vnpt.vn[/email] 3. Website http:// tên tỉnh.vnpt.vn
thí dụ : Http://hatinh.vnpt.vn <http://hatinh.vnpt.vn>
Quý khách hàng xem chi tiết các phương thức hộ trợ khách hàng chi tiết dưới dây:
1. Tổng đài vnpt An Giang SÐT (076) 800126, Email: 800126angiang@vnpt.vn, website: angiang.vnpt.vn
2.Tổng đài vnpt Vũng TàuSÐT (064) 800126,Email:800126bariavungtau@vnpt.vn,website: bariavungtau.vnpt.vn
3. Tổng đài vnpt tỉnh Bắc Cạn SÐT (0281) 800126, Email: 800126baccan@vnpt.vn[/email] 4. Tổng đài vnpt Bắc Giang SÐT (0240) 800126, Email: 800126bacgiang@vnpt.vn, website: bacgiang.vnpt.vn
5. Tổng đài vnpt Bắc Liêu SÐT (0781) 800126, Email: 800126baclieu@vnpt.vn, website: baclieu.vnpt.vn
6. Tổng đài vnpt Tỉnh Bắc Cạn SÐT (0241) 800126, Email: 800126bacninh@vnpt.vn, website: bacninh.vnpt.vn
7. Tổng đài vnpt Bến Tre SÐT (075) 800126, Mail: 800126bentre@vnpt.vn, website: bentre.vnpt.vn
8. Tổng đài vnpt Bình ÐịnhSÐT (056) 800126, Mail: 800126binhdinh@vnpt.vn, website: binhdinh.vnpt.vn
9. Tổng đài vnpt Bình Dương SÐT (0650) 800126, mail: 800126binhduong@vnpt.vn, website: binhduong.vnpt.vn
10. Tổng đài vnpt Bình Phước SÐT (0651) 800126, Email: 800126binhphuoc@vnpt.vn,website: binhphuoc.vnpt.vn
11. Tổng đài vnpt Bình Thuận SÐT (062) 800126, 800126binhthuan@vnpt.vn, website: binhthuan.vnpt.vn
12. Tổng đài vnpt Cà MauSÐT (0780) 800126, Email : 800126camau@vnpt.vn, website: camau.vnpt.vn
13. Tổng đài vnpt tại Cần Thơ SÐT (0710) 800126, Mail: 800126cantho@vnpt.vn, website: cantho.vnpt.vn
14. Tổng đài vnpt tại Tỉnh Cao Bằng SÐT (026) 800126, Mail: 800126caobang@vnpt.vn, website: caobang.vnpt.vn
15. Tổng đài vnpt tại Ðà Nông SÐT (0511) 800126, Mail:800126danang@vnpt.vn, website: danang.vnpt.vn
16. Tổng đài vnpt tại Ðak Lak SÐT (0500) 800126, Mail: 800126daclac@vnpt.vn, website: daclac.vnpt.vn
17. Tổng đài vnpt tại Ðak Nông SÐT (0510) 800126, Mail: 800126dacnong@vnpt.vn, website: dacnong.vnpt.vn
18. Tổng đài vnpt tại Ðiện Biên SÐT (0230) 800126, Mail: 800126dienbien@vnpt.vn, website: dienbien.vnpt.vn
19. Tổng đài vnpt tại Ð?ng Nai SÐT (061) 800126, Mail 800126dongnai@vnpt.vn,website: dongnai.vnpt.vn
20. Tổng đài vnpt tại Ð?ng Tháp SÐT: (067) 800126 Email: 800126dongthap@vnpt.vn,website: dongthap.vnpt.vn
21. Tổng đài vnpt Gia Lai SÐT (059) 800126 Mail: 800126gialai@vnpt.vn, website: gialai.vnpt.vn
22. Tổng đài vnpt Hà Giang SÐT (0219) 800126, Mail:800126hagiang@vnpt.vn,website: hagiang.vnpt.vn
23 Tổng đài vnpt Hà Nam SÐT (0351) 800126 Email: 800126hanam@vnpt.vn, website: hanam.vnpt.vn
24. Tổng đài vnpt Hà Nội SÐT (04) 800126, Mail: 800126hanoi@vnpt.vn, website: hanoi.vnpt.vn
25. Tổng đài vnpt Hà Tinh SÐT (039) 800126 Mail: 800126hatinh@vnpt.vn, website: hatinh.vnpt.vn
26. Tổng đài vnpt H?i Duong SÐT (0320) 800126, Mail: 800126haiduong@vnpt.vn, website: haiduong.vnpt.vn
27. Tổng đài vnpt H?i Phòng SÐT (031) 800126, Mail: 800126haiphong@vnpt.vn,website: haiphong.vnpt.vn
28. Tổng đài vnpt H?u Giang SÐT (0711) 800126, Mail: 800126haugiang@vnpt.vn, website: haugiang.vnpt.vn
29. Tổng đài vnpt Hòa Bình SÐT (0218) 800126, Mail: 800126hoabinh@vnpt.vn, website: hoabinh.vnpt.vn
30. Tổng đài vnpt Hung Yên SÐT (0321) 800126,Mail: 800126hungyen@vnpt.vn, website: hungyen.vnpt.vn
31. Tổng đài vnpt Khánh Hòa SÐT (058) 800126 , Mail: 800126khanhhoa@vnpt.vn, website: khanhhoa.vnpt.vn
32. Tổng đài vnpt Kiên Giang SÐT (077) 800126,Mail: 800126kiengiang@vnpt.vn,website: kiengiang.vnpt.vn
33. Tổng đài vnpt Kon Tum SÐT(060) 800126 Mail: 800126kontum@vnpt.vn, website: kontum.vnpt.vn
34. Tổng đài vnpt Lâm Đồng SÐT (063) 800126 Mail: 800126lamdong@vnpt.vn, website: lamdong.vnpt.vn
35. Tổng đài vnpt Lạng Sơn SÐT (025) 800126, Mail: 800126langson@vnpt.vn,website: langson.vnpt.vn
36. Tổng đài vnpt Lào Cai SÐT (020) 800126, Mail:800126laocai@vnpt.vn, website: laocai.vnpt.vn
37. Tổng đài vnpt Lai Châu SÐT (0231) 800126, Mail:800126laichau@vnpt.vn, website: laichau.vnpt.vn
38. Tổng đài vnpt Long An SÐT(072) 800126 Mail: 800126longan@vnpt.vn, website: longan.vnpt.vn
39. Tổng đài vnpt Nam Ð?nh SÐT (0350) 800126,Mail: 800126namdinh@vnpt.vn,website: namdinh.vnpt.vn
40. Tổng đài vnpt Nghệ An SÐT (038) 800126, Mail: 800126nghean@vnpt.vn, website: nghean.vnpt.vn
41. Tổng đài vnpt Ninh Bình SÐT (030) 800126, Mail: 800126ninhbinh@vnpt.vn, website: ninhbinh.vnpt.vn
42.Tổng đài vnpt Ninh Thuận SÐT (068) 800126, Mail: 800126ninhthuan@vnpt.vn, website: ninhthuan.vnpt.vn
43. Tổng đài vnpt Phú Thọ SÐT(0210) 800126, Mail: 800126phutho@vnpt.vn, website: phutho.vnpt.vn
44. Tổng đài vnpt Phú Yên SÐT(057) 800126, Mail: 800126phuyen@vnpt.vn, website: phuyen.vnpt.vn
45. Tổng đài vnpt Quảng Bình SÐT (052) 800126, Mail: 800126quangbinh@vnpt.vn, website: quangbinh.vnpt.vn
46. Tổng đài vnpt Quảng Nam SÐT(0510) 800126, Mail: 800126quangnam@vnpt.vn, website: quangnam.vnpt.vn
47. Tổng đài vnpt tỉnh Quảng Ngãi SÐT (055) 800126, Mail: 800126quangngai@vnpt.vn, website: quangngai.vnpt.vn
48. Tổng đài vnpt tỉnh Quảng Ninh SÐT (033) 800126, Mail: 800126quangninh@vnpt.vn, website: quangninh.vnpt.vn
49. Tổng đài vnpt tỉnh Quảng Trị SÐT (053) 800126, Mail: 800126quangtri@vnpt.vn, website: quangtri.vnpt.vn
50. Tổng đài vnpt Tỉnh Sóc Trang SÐT (079) 800126, Mail: 800126soctrang@vnpt.vn, website: soctrang.vnpt.vn
51. Tổng đài vnpt Son La SÐT (022) 800126, Mail: 800126sonla@vnpt.vn, website: sonla.vnpt.vn
52. Tổng đài vnpt Tây Ninh SÐT (066) 800126, Mail: 800126tayninh@vnpt.vn, website: tayninh.vnpt.vn
53. Tổng đài vnpt thái hoà SÐT (036) 800126, Mail: 800126thaibinh@vnpt.vn, website: thaibinh.vnpt.vn
54. Tổng đài vnpt Thái Nguyên SÐT (0280) 800126, Mail: 800126thainguyen@vnpt.vn, website: thainguyen.vnpt.vn
55. Tổng đài vnpt Thanh Hoá SÐT (037) 800126, Mail: 800126thanhhoa@vnpt.vn, website: thanhhoa.vnpt.vn
56. Tổng đài vnpt T.Thiên Hu? SÐT (054) 800126, Mail: 800126thuathienhue@vnpt.vn,website: thuathienhue.vnpt.vn
57. Tổng đài vnpt Tiền Giang SÐT (073) 800126, Mail: 800126tiengiang@vnpt.vn, website: tiengiang.vnpt.vn
58. Tổng đài vnpt đô thị Hồ Chí Minh SÐT (08) 800126 073, Mail: 800126hochiminh@vnpt.vn, website: hochiminh.vnpt.vn
59.Tổng đài vnpt Tỉnh Trà Vinh SÐT (074) 800126, Mail: 800126travinh@vnpt.vn, website: travinh.vnpt.vn
60. Tổng đài vnpt Tỉnh Tuyên Quang SÐT (027) 800126, Mail: 800126tuyenquang@vnpt.vn, website: tuyenquang.vnpt.vn
61. Tổng đài vnpt Tỉnh Vinh Long SÐT (070) 800126, Mail [email]800126vinhlong@vnpt.vn,website: vinhlong.vnpt.vn
62. Tổng đài Tỉnh Vinh Phúc SÐT (0211) 800126, Mail: 800126vinhphuc@vnpt.vn, website: vinhphuc.vnpt.vn
63. Tổng đài Tỉnh Yên Bái SÐT (029) 800126, Mail: 800126yenbai@vnpt.vn, website: yenbai.vnpt.vn

About admin

Check Also

Tổng đài điện thoại VNPT tại Phú Thọ

Số điện thoại Tổng đài Vnpt tại Phú Thọ. Tổng đài chăm sóc khách hàng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *