Home / Tổng đài Vnpt / Tổng đài VNPT tại Quảng Ninh

Tổng đài VNPT tại Quảng Ninh

Số điện thoại Tổng đài Vnpt tại Quảng Ninh. Tổng đài chăm sóc khách hàng điện thoại {cố định, internet, dịch vụ mytv, dịch vụ megavnn.Tổng đài chăm sóc khách hàng các thị thành trên toàn quốc
Giới thiệu về VNPT:
VNPT tên đầ đủ là Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt nam.

 vnpt ở Quảng Ninh

Linh vực làm kinh tế chính của tập đoàn VNPT
– Dịch vụ và sản phẩm viễn thông, công nghệ thông báo và truyền thông đa phương tiện
– Khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt, khai phá, bảo dưỡng, sang sửa, cho thuê các công trình vi?n thông, công ngh? thông tin;
– Nghiên cứu, phát triển, chế tạo, sản xuất thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin;
– Thương mại, phân phối các sản phẩm thiết bị viễ n thông, công nghệ thông báo;
– Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường, tổ chức hội nghị hội thảo, triển lãm liên tưởng đến linh vực viễn thông, công nghệ thông báo;
– kinh doanh bất động sản, cho thuê van phòng;
– Dịch vụ tài chính trong linh vực viễn thông, công nghệthông tin và truyền thông đa phương tiện;
Quý khách hàng có nhu cầu được cham chút, giải đáp thông tin, tư vấn v? d?ch v?… xin vui lòng hỗ trợ tại b? ph?n CSKH của VNPT tỉnh, thành theo các phuong th?c sau:
1. Hệ thống tương trợ thông báo qua tổng đài vnpt của 63 Tỉnh, thành qua đầu số 800126
Cách gọi : (Mã tỉnh) + 800126
Ví dụ : Nghệ An : (038) 800126
2. Hệ thống tuong trợ qua Email : 800126 + tên tỉnh (không dấu) + @vnpt.vn
tí du : [email]800126hatinh@vnpt.vn[/email] 3. Website http:// tên tỉnh.vnpt.vn
Ví dụ : Http://hatinh.vnpt.vn <http://hatinh.vnpt.vn>
Quý khách hàng xem chi tiết các phương thức tương trợ khách hàng chi tiết dưới dây:
1. Tổng đài vnpt An Giang SÐT (076) 800126, Email: 800126angiang@vnpt.vn, website: angiang.vnpt.vn
2.Tổng đài vnpt B.Rịa-V.TàuSÐT (064) 800126,Email:800126bariavungtau@vnpt.vn,website: bariavungtau.vnpt.vn
3. Tổng đài vnpt Bắc Cạn SÐT (0281) 800126, Email: 800126baccan@vnpt.vn[/email] 4. Tổng đài vnpt Bắc Giang SÐT (0240) 800126, Email: 800126bacgiang@vnpt.vn, website: bacgiang.vnpt.vn
5. Tổng đài vnpt Tỉnh Bác Liêu SÐT (0781) 800126, Email: 800126baclieu@vnpt.vn, website: baclieu.vnpt.vn
6. Tổng đài vnpt Tỉnh Bắc Cạn SÐT (0241) 800126, Email: 800126bacninh@vnpt.vn, website: bacninh.vnpt.vn
7. Tổng đài vnpt Tỉnh Bến Tre SÐT (075) 800126, Mail: 800126bentre@vnpt.vn, website: bentre.vnpt.vn
8. Tổng đài vnpt Tỉnh Bình ÐịnhSÐT (056) 800126, Mail: 800126binhdinh@vnpt.vn, website: binhdinh.vnpt.vn
9. Tổng đài vnpt Bình Dương SÐT (0650) 800126, mail: 800126binhduong@vnpt.vn, website: binhduong.vnpt.vn
10. Tổng đài vnpt Tỉnh Bình Phước SÐT (0651) 800126, Email: 800126binhphuoc@vnpt.vn,website: binhphuoc.vnpt.vn
11. Tổng đài vnpt Tỉnh Bình Thuận SÐT (062) 800126, 800126binhthuan@vnpt.vn, website: binhthuan.vnpt.vn
12. Tổng đài vnpt Cà MauSÐT (0780) 800126, Email : 800126camau@vnpt.vn, website: camau.vnpt.vn
13. Tổng đài vnpt tại Tỉnh Cần Thơ SÐT (0710) 800126, Mail: 800126cantho@vnpt.vn, website: cantho.vnpt.vn
14. Tổng đài vnpt tại Cao Bằng SÐT (026) 800126, Mail: 800126caobang@vnpt.vn, website: caobang.vnpt.vn
15. Tổng đài vnpt tại Thành phố Ðà Nẵng SÐT (0511) 800126, Mail:800126danang@vnpt.vn, website: danang.vnpt.vn
16. Tổng đài vnpt tại Ðak Lak SÐT (0500) 800126, Mail: 800126daclac@vnpt.vn, website: daclac.vnpt.vn
17. Tổng đài vnpt tại Ðak Nông SÐT (0510) 800126, Mail: 800126dacnong@vnpt.vn, website: dacnong.vnpt.vn
18. Tổng đài vnpt tại Ðiện Biên SÐT (0230) 800126, Mail: 800126dienbien@vnpt.vn, website: dienbien.vnpt.vn
19. Tổng đài vnpt tại Ð?ng Nai SÐT (061) 800126, Mail 800126dongnai@vnpt.vn,website: dongnai.vnpt.vn
20. Tổng đài vnpt tại Ð?ng Tháp SÐT: (067) 800126 Email: 800126dongthap@vnpt.vn,website: dongthap.vnpt.vn
21. Tổng đài vnpt Gia Lai SÐT (059) 800126 Mail: 800126gialai@vnpt.vn, website: gialai.vnpt.vn
22. Tổng đài vnpt Hà Giang SÐT (0219) 800126, Mail:800126hagiang@vnpt.vn,website: hagiang.vnpt.vn
23 Tổng đài vnpt Hà Nam SÐT (0351) 800126 Email: 800126hanam@vnpt.vn, website: hanam.vnpt.vn
24. Tổng đài vnpt Hà Nội SÐT (04) 800126, Mail: 800126hanoi@vnpt.vn, website: hanoi.vnpt.vn
25. Tổng đài vnpt Hà Tinh SÐT (039) 800126 Mail: 800126hatinh@vnpt.vn, website: hatinh.vnpt.vn
26. Tổng đài vnpt H?i Duong SÐT (0320) 800126, Mail: 800126haiduong@vnpt.vn, website: haiduong.vnpt.vn
27. Tổng đài vnpt H?i Phòng SÐT (031) 800126, Mail: 800126haiphong@vnpt.vn,website: haiphong.vnpt.vn
28. Tổng đài vnpt H?u Giang SÐT (0711) 800126, Mail: 800126haugiang@vnpt.vn, website: haugiang.vnpt.vn
29. Tổng đài vnpt Hòa Bình SÐT (0218) 800126, Mail: 800126hoabinh@vnpt.vn, website: hoabinh.vnpt.vn
30. Tổng đài vnpt Hung Yên SÐT (0321) 800126,Mail: 800126hungyen@vnpt.vn, website: hungyen.vnpt.vn
31. Tổng đài vnpt Khánh Hòa SÐT (058) 800126 , Mail: 800126khanhhoa@vnpt.vn, website: khanhhoa.vnpt.vn
32. Tổng đài vnpt Kiên Giang SÐT (077) 800126,Mail: 800126kiengiang@vnpt.vn,website: kiengiang.vnpt.vn
33. Tổng đài vnpt Kon Tum SÐT(060) 800126 Mail: 800126kontum@vnpt.vn, website: kontum.vnpt.vn
34. Tổng đài vnpt Lâm Ð?ng SÐT (063) 800126 Mail: 800126lamdong@vnpt.vn, website: lamdong.vnpt.vn
35. Tổng đài vnpt L?ng Son SÐT (025) 800126, Mail: 800126langson@vnpt.vn,website: langson.vnpt.vn
36. Tổng đài vnpt Lào Cai SÐT (020) 800126, Mail:800126laocai@vnpt.vn, website: laocai.vnpt.vn
37. Tổng đài vnpt Lai Châu SÐT (0231) 800126, Mail:800126laichau@vnpt.vn, website: laichau.vnpt.vn
38. Tổng đài vnpt Long An SÐT(072) 800126 Mail: 800126longan@vnpt.vn, website: longan.vnpt.vn
39. Tổng đài vnpt Nam Ð?nh SÐT (0350) 800126,Mail: 800126namdinh@vnpt.vn,website: namdinh.vnpt.vn
40. Tổng đài vnpt Ngh? An SÐT (038) 800126, Mail: 800126nghean@vnpt.vn, website: nghean.vnpt.vn
41. Tổng đài vnpt Ninh Bình SÐT (030) 800126, Mail: 800126ninhbinh@vnpt.vn, website: ninhbinh.vnpt.vn
42.Tổng đài vnpt Ninh Thuận SÐT (068) 800126, Mail: 800126ninhthuan@vnpt.vn, website: ninhthuan.vnpt.vn
43. Tổng đài vnpt Phú Thọ SÐT(0210) 800126, Mail: 800126phutho@vnpt.vn, website: phutho.vnpt.vn
44. Tổng đài vnpt Phú Yên SÐT(057) 800126, Mail: 800126phuyen@vnpt.vn, website: phuyen.vnpt.vn
45. Tổng đài vnpt Quảng Bình SÐT (052) 800126, Mail: 800126quangbinh@vnpt.vn, website: quangbinh.vnpt.vn
46. Tổng đài vnpt Quảng Nam SÐT(0510) 800126, Mail: 800126quangnam@vnpt.vn, website: quangnam.vnpt.vn
47. Tổng đài vnpt tỉnh Quảng Ngãi SÐT (055) 800126, Mail: 800126quangngai@vnpt.vn, website: quangngai.vnpt.vn
48. Tổng đài vnpt tỉnh Quảng Ninh SÐT (033) 800126, Mail: 800126quangninh@vnpt.vn, website: quangninh.vnpt.vn
49. Tổng đài vnpt tỉnh Quảng Trị SÐT (053) 800126, Mail: 800126quangtri@vnpt.vn, website: quangtri.vnpt.vn
50. Tổng đài vnpt Tỉnh Sóc Trang SÐT (079) 800126, Mail: 800126soctrang@vnpt.vn, website: soctrang.vnpt.vn
51. Tổng đài vnpt Son La SÐT (022) 800126, Mail: 800126sonla@vnpt.vn, website: sonla.vnpt.vn
52. Tổng đài vnpt Tây Ninh SÐT (066) 800126, Mail: 800126tayninh@vnpt.vn, website: tayninh.vnpt.vn
53. Tổng đài vnpt Thái Bình SÐT (036) 800126, Mail: 800126thaibinh@vnpt.vn, website: thaibinh.vnpt.vn
54. Tổng đài vnpt Thái Nguyên SÐT (0280) 800126, Mail: 800126thainguyen@vnpt.vn, website: thainguyen.vnpt.vn
55. Tổng đài vnpt Thanh Hoá SÐT (037) 800126, Mail: 800126thanhhoa@vnpt.vn, website: thanhhoa.vnpt.vn
56. Tổng đài vnpt T.Thiên Hu? SÐT (054) 800126, Mail: 800126thuathienhue@vnpt.vn,website: thuathienhue.vnpt.vn
57. Tổng đài vnpt Tiền Giang SÐT (073) 800126, Mail: 800126tiengiang@vnpt.vn, website: tiengiang.vnpt.vn
58. Tổng đài vnpt thành thị Hồ Chí Minh SÐT (08) 800126 073, Mail: 800126hochiminh@vnpt.vn, website: hochiminh.vnpt.vn
59.Tổng đài vnpt Tỉnh Trà Vinh SÐT (074) 800126, Mail: 800126travinh@vnpt.vn, website: travinh.vnpt.vn
60. Tổng đài vnpt Tỉnh Tuyên Quang SÐT (027) 800126, Mail: 800126tuyenquang@vnpt.vn, website: tuyenquang.vnpt.vn
61. Tổng đài vnpt Tỉnh Vinh Long SÐT (070) 800126, Mail [email]800126vinhlong@vnpt.vn,website: vinhlong.vnpt.vn
62. Tổng đài Tỉnh Vinh Phúc SÐT (0211) 800126, Mail: 800126vinhphuc@vnpt.vn, website: vinhphuc.vnpt.vn
63. Tổng đài Tỉnh Yên Bái SÐT (029) 800126, Mail: 800126yenbai@vnpt.vn, website: yenbai.vnpt.vn

About admin

Check Also

Tổng đài điện thoại VNPT tại Phú Thọ

Số điện thoại Tổng đài Vnpt tại Phú Thọ. Tổng đài chăm sóc khách hàng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *