Home / Tổng đài Vnpt / Tổng đài VNPT tại Tây Ninh

Tổng đài VNPT tại Tây Ninh

Số điện thoại Tổng đài Vnpt tại Tây Ninh. Tổng đài chăm sóc khách hàng điện thoại cố định, internet, dịch vụ mytv, dịch vụ megavnn.Tổng đài chăm sóc khách hàng các đô thị trên toàn quốc
Giới thiệu về VNPT:
VNPT tên đầ đủ là Tập đoàn bưu chính viễn thông Việt nam.

Tổng đài vnpt  ở Tây Ninh

Linh vực kinh doanh chính của tập đoàn VNPT

– Dịch vụ và sản phẩm viễn thông, công nghệ thông tin và truyền thông đa phương tiện

– Khảo sát, tham muu, thiết kế, lắp đặt, khai thác, bảo dưỡng, sửa chữa chữa, cho thuê các công trình viễn thông, công nghệ thông báo;

– Nghiên cứu, phát triển, chế tác, sản xuất thiết bị, sản phẩm viễn thông, công nghệ thông báo;

– Thương mại, phân phối các sản phẩm thiết bị viễ n thông, công nghệ thông tin;

– Dịch vụ quảng cáo, nghiên cứu thị trường, tổ chức hội nghị hội thảo, triển lãm liên quan đến linh vực viễn thông, công nghệ thông tin;
– kinh doanh bất động sản, cho thuê van phòng;

– Dịch vụ tài chính trong linh vực viễn thông, công nghệthông báo và truyền thông đa phương tiện;

Quý khách hàng có nhu cầu được cham sóc, trả lời thông tin, tư vấn về dịch vụ… xin vui lòng hỗ trợ tại bộ phận CSKH của VNPT tỉnh, thành theo các phương thức sau:
1. Hệ thống tương trợ thông tin qua

Check Also

Tổng đài điện thoại VNPT tại Phú Thọ

Số điện thoại Tổng đài Vnpt tại Phú Thọ. Tổng đài chăm sóc khách hàng ...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *